PRZEKROCZENIE GRANIC

Analizując destrukcyjną rolę pieniądza, Marks wskazał i na to, jak niszczy on stosunki między ludźmi, obiecując im możliwość „kupie­nia” tego, co w rzeczywistości można osiągnąć tylko przez osobiste zaangażowanie: aby mieć przyjaciela, trzeba być przyjacielem. I ten sto­sunek egzystencjalny jest prawdziwie ludzkim stosunkiem.Dla antropologicznych rozważań jest sprawą ważną, aby dostrzec te swoiste cechy kontaktu emocjonalnego, ponieważ dzięki temu człowiek pojęty nie tylko jako stworzenie społeczne w sensie gatunkowym i obiektywnym, ale również w tym innym sensie — osobistego wyboru kręgu wspólnoty.Dokonujące się w kontaktach emocjonalnych I samourzeczywistnienie jednostki ma mimo | wszystko charakter „prywatny”. Jednak prag­nie ona przekroczyć te granice i realizować siebie w świecie obiektywnym.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !