PROBLEM MŁODZIEŻY

Jeżeli wziąć pod uwagę, że program budownictwa na rzecz szkół wynika z normatywów obejmujących globalną liczbę lud­ności osiedli mieszkaniowych i na ogół bywa realizowany ze zna­cznym opóźnieniem, to staje się jasne, że potrzeby kształcenia dzieci, wynikające z obowiązku szkolnego, nie mogą być zaspokojone w osie­dlach w pierwszym okresie ich istnienia, a po upływie 10-15 lat po­wstaje problem o przeciwnym charakterze, polegający na zbędności wielu budynków szkolnych. Pomimo intuicyjnej wiedzy w tym za­kresie projektanci osiedli nie przewidują dla szkół wielofunkcyjnych rozwiązań. Problem młodzieży szkolnej jest najbardziej drastycznym przy­kładem na to, jak rozwiązania techniczne w swoim charakterze i jedno­cześnie podejmowane w imię zaspokajania ważnych potrzeb społe­cznych prowadzą do powstawania nowych, bardzo trudnych do za­spokojenia potrzeb o innym charakterze.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !