PRAWDZIWIE LUDZKIE ŻYCIE

Życie ludzkie jest życiem praw­dziwie ludzkim nie tylko dzięki temu, iż jest ; kształtowane przez społeczeństwo i kulturę, lecz także dlatego, iż jest „egzystencją osobistą’ Egzemplaryczna wielokrotność stanowi zaprzeczenie tego, co przywykliśmy nazywać autentycznym życiem człowieka. I właśnie ta konkretna i personalistyczna problematyka staje się dziś szczególnie ważna  i — może — najbardziej ludziom potrzebna. I Pytanie: kim jest człowiek? — staje się właś­ciwie pytaniem: kim ja jestem?Życie jednostki ludzkiej upływa w czasie; ma swoją przeszłość, ma swoją przyszłość, ale bez­pośrednie doświadczenie życia wiąże się zaw­sze z chwilą teraźniejszą. To w niej koncentruje się ludzkie istnienie, odczuwane jako rzeczywi­ste.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !