POTWIERDZENIE SŁUSZNOŚCI

Prawdopodobnie dlatego nie bylibyśmy skłonni akceptować tej koncepcji, którą Goethe przedstawił w Fauście, oddając jego duszę diabłu właśnie Wtedy, gdy porzucił życie pojmowane jako działalność i zwrócił się z entuz jazmem i radością do chwili bieżącej, aby mogła trwać.Charakterystyka życia jednostki w kategorii pragnień i zaspokojeń oraz zamierzeń i urze­czywistnień nie jest pełna. W obu tych posta­ciach życia człowiek jest zainteresowany swym własnym losem, dokonującym się w czasie, któ­ry płynie. Pragnienia i zamierzenia wyrażają to zasadnicze przeświadczenie, iż człowiek ma prawo wysuwać roszczenia wobec rzeczywisto­ści, biorąc coś od niej albo też przebudowując ją w sposób zgodny z własnymi zamierzeniami. Zaspokojenia i urzeczywistnienia są potwierdze­niem słuszności tego prawa roszczeń.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !