POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z PRACY ZAWODOWEJ KOBIET

Niemniej współcześnie w Polsce jest faktem nie ulegającym wąt­pliwości, że rodzicielstwo i funkcje prokreacyjne w większym sto­pniu (w społecznej skali) obciążają kobiety, co staje się jednym z ar­gumentów racjonalizujących ich dyskryminację w pracy zawodowej. Dyskryminacja ta polega przede wszystkim na przeciętnie mniej­szych niż wśród mężczyzn zarobkach za pracę wykonywaną na rów­norzędnych stanowiskach, na rzadszym osiąganiu wyższych stano­wisk w hierarchiach różnych instytucji, a także na większym zagro­żeniu bezrobociem w okresie transformacji systemowej.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !