POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z DYSKRYMINACJI KOBIET

O    dyskryminacji kobiet na rynku pracy świadczą wyniki sonda­żowego badania przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca 1993 r. pt. Warszawski rynek pracy kobiet, którym objęto 407 pra­codawców państwowych i prywatnych. Badanych pytano o opinie na temat cech, które decydują o przyjmowaniu do pracy i o zwal­nianiu. Cel badania był praktyczny, chodziło bowiem o sformułowa­nie takich zasad szkolenia i przekwalifikowywania kobiet, aby ich szanse na rynku pracy wzrastały. Badanie wykazało, że: „Wśród no­wo zatrudnionych pracowników dwukrotnie częściej zatrudniano męż­czyzn niż kobiety.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !