POSZUKIWANIE ZASPOKOJENIA

 

Poszukiwanie takiego zaspokojenia bywa czę­sto motorem działań człowieka, który dzięki ; nim pragnie uzyskać zabezpieczenie przed przeciwieństwami losu, ograniczającymi uroki życia.„Rzut oka wystarczy — pisał Schopenhauer ;aby stwierdzić, że dwóch jest wrogów szczęścia ludzkiego; cierpienie i nuda […]. Ist­nieje między nimi pótłwójny antagonizm zewnętrzny, czyli obiektywny, i wewnętrzny, : czyli subiektywny. I rzeczywiście, zewnętrznie ; bieda i niedostatek powoduje cierpienie, nato­miast pewność i nadmiar — nudę”. Walka z niedostatkiem i z przesytem istotnie j była w ciągu wieków charakterystyczną właści­wością ludzi należących do różnych klas spo­łecznych. Gdy jedni poszukiwali możliwości za­spokajania potrzeb elementarnych, drudzy^ z pomocą całego arsenału sztucznych środków próbowali wzmagać intensywność przeżyć, za­grożonych nudą przesytu.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !