POPULARYZUJĄC TEORIE

„W dzisiejszym sta­nie naszego społeczeństwa każdy człowiek za­trudnia się jakąś pracą, prowadzi rzemiosło, handel, przedsiębiorstwo, słowem, ma , swój oznaczony zawód, w którym widzi cel swych zabiegów i starań. Można więc niebezzasadnie utrzymywać, że wszyscy ludzie czynni, pracu­jący są kupcami”, i Z tą koncepcją wiązały się określone kryteria oceny człowieka: „Mało jest na świecie takich czynników, które by  popularyzujący teorie Adama Smiltha o ekonomicznej istocie człowieka  oeconomicus był przedmiotem ostrego ataku Marksa. Już we wczesnej rozprawie — Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych z roku 1844 —-ftfarks wystąpił w obronię pełni ludzkiego życia, zarówno tego, które człowiek prowadzi w teraźniejszości, jak i tego, które buduje własnym wysiłkiem zmierzającym ku przyszłości, w obronie pełni życia, zawężanego przez jednostronnie rozumianą zapobiegliwość.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !