POLEMIKA MARKSA

Polemika Marksa z ekonomicznym pojmowa­niem życia jednostki ludzkiej nie straciła na aktualności. Właśnie współcześnie bowiem en­cyklopedia brytyjska określa człowieka jako stworzenie, które „poszukuje możliwie wyso­kiego stopnia wygód i udogodnień za cenę jak najmniejszego nakładu wysiłków”. W tym i określeniu zawiera się długa tradycja traktowania człowieka jako homo oeconomicus, jak i również tradycja utylitarystycznych koncepcji życia. Człowiek jest rzeczywiście stworzeniem poszukującym zawsze życia „lepszego” pod każ- ‚ dym względem. Wyższy poziom egzystencji I bywa zazwyczaj bardziej pożąflany niż niższy. ! Przyjemniej też jest podejmować wysiłek ra­czej mniejszy niż większy. W różnorakich zakresach potrzeby ludzkie są tak właśnie zaspokajane.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !