PODZIAŁ WSKAŹNIKÓW RZECZOWYCH

Jeżeli na przykład przez sprawowanie przywództwa w sze­rokiej rodzinie (rodzie) będziemy rozumieli uzyskanie największej li­czby wskazań na daną osobę jako przywódcę przez członków tej sze­rokiej rodziny (rodu), to wskaźnikiem definicyjnym takiego przywódz­twa będzie największa liczba wskazań uzyskana przez konkretną osobę. Wskaźniki rzeczowe można podzielić na dwie kategorie: empi­ryczne, dla których to, co definiuje wskaźnik i sam wskaźnik można zaobserwować oraz inferencyjne, dla których to, co definiuje wskaź­nik nie jest obserwowalne, a obserwować można sam wskaźnik.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !