PODSTAWOWE OGRANICZENIE

Jednocześnie patrząc z drugiej strony — podstawowym ogranicze­niem funkcji produkcyjnej rodziny jest konieczność uzyskiwania wy- ręki w czynnościach gospodarskich i opiekuńczych, z którymi koliduje praca zawodowa dorosłych osób w rodzinie, nie tylko kobiet. Rozwój sfery usług bytowych stwarza możliwość uwolnienia czasu i podej­mowania pracy przez osoby, które mogą z tych usług korzystać, a także stwarza miejsca pracy — nowe pole aktywności zawodowej dla osób, które te usługi wykonują. Rozwój usług stanowi więc nieodzowny czynnik aktywizacji społeczeństwa, a niezaspokojone potrzeby w tym zakresie są szczególnie silnie odczuwane.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !