PODJĘCIE DECYZJI

Toteż podjęcie przez kobietę roli zawodowej nie powoduje automatycznej przemiany ról innych członków rodziny: obowiązki podejmowane przez kobietę poza domem są nowe i w sferze pracy zawodowej upo­dabniają ją do mężczyzny, natomiast obowiązki domowe ulegają jedy­nie niewielkiemu ograniczeniu, w pierwszym rzędzie przez poświę­canie na nie mniej czasu, a dopiero w dalszym — przez zwiększony udział innych domowników w wykonywaniu czynności gospodar­skich i opiekuńczych.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !