PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Odrzuca się ponadto „twierdzenie, że im wyższe bezrobocie tym niższa inflacja, z którego wynika, że zmniejszenie bezrobocia musi prowadzić nieuchronnie do wzrostu cen i inflacji. W polskiej rze­czywistości jest zupełnie inaczej; to właśnie bezrobocie lub wydatki publiczne, które ono [za sobą — A. L.] pociąga, są jednym ze źródeł inflacji w naszej gospodarce, [w której] bezrobocie pociąga [za so­bą — A. L.] ogromne koszty bezpośrednie. W 1995 r. planuje się wydatkowanie na bezrobocie ok. 62 bln starych zł, co stanowi ponad 2% PKB.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !