PARTNERSTWO

Partnerstwo małżonków umożliwia adaptację rodziny do ról zawodowych kobiet. Wymaga od mężczyzny zrozumienia psychiki partnerki, włączenia się w wykonywanie prac w gospodarstwie domowym, opiekę i wychowanie dzieci, a także wolnego od uprzedzeń i emocji spojrzenia na predyspo­zycje zawodowe i rodzinne obojga partnerów, aby móc optymalnie wy­korzystywać istniejące w tym zakresie możliwości. Zatem praca zawo­dowa kobiet w kontekście przeobrażeń ich ról społecznych może być poj­mowana jako ważne źródło nowych potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem kobiet jako pracownic wykorzystujących swoje kwa­lifikacje i z funkcjonowaniem rodziny; potrzeb zaspokajanych po­przez nowe rozwiązania organizacyjne w sferach prawnej i socjalnej.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !