ORIENTACJA ŻYCIA

Taka orientacja życia prze­ciwstawia się niekiedy zasadniczo i z całą ostrością życiu doświadczanemu jako przyjem­ność, a także życiu organizowanemu z myślą o  wzroście pożytków. Cała historia działalności ludzi świadczy o  tym, iż motywy ich postępowania są znacz­nie bardziej złożone niż poszukiwanie optymal­nego zaspokojenia potrzeb. Świadczy o tym, że w życiu ludzi istniały pewne imperatywy, na­kazujące cenić określony typ życia, nawet jeśli wymagał on ofiar czy wyrzeczeń. Życie ludzi wcale nie było tylko dążeniem do zdobywania coraz lepszych warunków egzy­stencji, osiągania optymalnych wygód. Było w znacznym stopniu walką o wolność narodową lub indywidualną, walką o upowszechnienie, niekiedy narzucenie innym wyznawanych prawd o świecie i życiu, było świadomą rezyg­nacją z sukcesów przywilejów rezerwowa­nych dla posłusznych i uległych.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !