OGÓLNE PRZESŁANKI

Te dwie ogólne przesłanki wystarczają do sformułowania oczywistej potrzeby społecznej — wykraczającej poza środowisko kobiet, ponieważ dotyczy wszystkich słabszych i zależnych, głównie dzieci —jaką stanowi zorganizowa­nie ochrony przed maltretowaniem i pomoc maltretowanym.  Zrozmowy z mieszkańcem Nowej Zelandii, jaką przeprowadziłem w lipcu 1994 r., wynika, że obrona maltretowanych może przerodzić się w prześladowa­nia domniemanych maltretujących. Mój rozmówca podał przykłaa szantażowa­nia rodziców przez dzieci doniesieniem o maltretowaniu na policję: w razie ta­kiego doniesienia za pierwszym razem policja ostrzega lub aresztuje, a za drugim — bezwarunkowo aresztuje, zanim zostaną przeprowadzone jakiekol­wiek dowody na prawdziwość doniesienia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !