ODRZUCONE KONCEPCJE

Państwo dysponuje także specjalnym funduszem (funduszem pracy), który służy zmniejszaniu społecz­nych kosztów bezrobocia i może stwarzać warunki do promowania zatrudnienia pod warunkiem racjonalnego i efektywnego wykorzy­stywania. Odrzuca się koncepcję wzrostu zatrudnienia przez wzrost deficy­tu budżetowego (proinflacyjnego wzrostu zatrudnienia). Taki sposób prowadzi do produkowania usług i dóbr, które nie znajdują następnie nabywców, a pieniądze wypłacone jako wynagrodzenia producentom zbędnych towarów nie spotykają po stronie podaży odpowiednich dóbr i stanowią czynnik inflacji.

 

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !