ODCZUCIE ISTNIENIA

Takie od­czucie istnienia jest zjawiskiem złożonym. By­łoby błędem sądzić, iż istnieje wyraźna granica między światem przedmiotowym i światem podmiotowym i że po jednej stronie dzieją się wszystkie ważne i wartościowe rzeczy, kumu­luje się cała twórczość ludzka i wszystkie za­soby altruizmu, a po drugiej zbiera się wszy­stko to, co egoistyczne, małostkowe, prywatne, I konsumpcyjne. Życie podmiotowe, doświadcza­ne jako „moje” życie, ogarnia rozległe tereny p tzw. świata przedmiotowego; taką wypełnione treścią, staje się życiem zaangażowanym. Realiżuje się w nim właśnie ta dialektyka powiąza­nia dwóch światów, o której mówiliśmy przed chwilą.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !