OBLICZANE WSKAŹNIKI

Takie wskaźniki, obliczane nie na zasadzie oddawania realnej rzeczywistości, a na zasadzie jakichś założeń co do tego, jak ma wy­glądać ta rzeczywistość, są pomocne w określaniu potrzeb i bardzo często stosowane w technicznych środkach zaspokajania potrzeb w przykładzie minimum socjalnego i minimalnej emerytury uznaje się ar­bitralnie (ale z racjonalnym uzasadnieniem) pewną kwotę dochodu za granice ubóstwa. Bank Światowy przyjął za taki docnód kwotę minimalnej emerytury zapewne (mylnie) przyjmując, że minimalna emerytura jest kształtowana w taki sposób, żeby wystarczała na minimum egzystencji albo po prostu chcąc sobie ułatwić obliczenia, minimum socjalne bowiem (przyjęte w badanaich GUS-u) określa różne poziomy minimalnego dochodu dla różnych typów gospodarstw domowych i arbitralnie przyjmuje koszyk dóbr, na które takie minimum musi wystarczać.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !