NOWE ZJAWISKO

Nowym zjawiskiem jest zainteresowanie zatrud­nianiem mężczyzn w zawodach dotychczas typowo kobiecych, np. w handlu i usługach […], występuje także mniejsze zainteresowanie zatrudnianiem kobiet w zawodach, które wymagają wysokich kwa­lifikacji biurowo-administracyjnych. […] Kobiety wyraźnie rzadziej zajmują miejsca w kadrze kierowniczej przedsiębiorstw, przy czym dotyczy to w większym stopniu sektora prywatnego niż państwowe­go. […] Najbardziej zagrożone zwolnieniami są kobiety w wieku 40 lub więcej lat, zatrudnione na stanowiskach biurowych w przedsię­biorstwach państwowych i właśnie takie kobiety dominują wśród klienteli agencji pracy”.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !