NIEKORZYSTNE CECHY

Niekorzystne cechy polskiego bezrobocia to duży udział osób pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy (45%) oraz wysoka stopa bezrobocia młodzieży (32,9%) i bardzo silne zróżnicowanie przestrzenne poziomu bezrobocia. Stopa bezro­bocia długookresowego była w Polsce 9-krotnie wyższa niż na przy­kład w USA i 14-krotnie wyższa niż w Czechach. Niekorzystne re­lacje w porównaniu z innymi krajami charakteryzują również stopę bezrobocia młodzieży w Polsce. Wskaźniki o charakterze społecz­nym nie oddają w pełni sytuacji. Istotnym jej elementem jest inter­pretacja niepokojących zjawisk w kręgach decyzyjnych.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !