NIE ZDANY EGZAMIN

Dalsze 47 bln złotych kosztują wcześniejsze emerytury i    renty spowodowane bezrobociem (ok. 1,2 min wcześniejszych eme­rytur i rent przyznanych w poprzednich czterech latach). Znaczna część funduszu pracy ma charakter proinflacyjny”, tworzy on do­datkowy popyt, wprowadzając na rynek pusty pieniądz i nie tworząc dodatkowej podaży dóbr i usług. Straty wynikające z istniejącego bezrobocia, a zatem — z wyłączenia wielkiej rzeszy ludzi zdolnych do pracy z procesu wytwarzania — szacuje się na 12-15% produktu krajowego brutto. Nie zdała egzaminu metoda „osłonowego” podejścia do bezrobo­cia stosowana dotychczas w Polsce, ponieważ łagodzi skutki, a nie eliminuje przyczyn bezrobocia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !