NEGATYWNE ZJAWISKO

Bezrobocie jako negatywne społecznie zjawisko cechuje się pew­nymi wewnętrznymi procesami i pewnymi warunkami zewnętrzny­mi, które pogłębiają jego negatywny charakter. Takim procesem we­wnętrznym jest narastanie liczby tzw. bezrobotnych zniechęconych do poszukiwania pracy, czyli osób, które nie poszukują pracy aktyw­nie, bo straciły nadzieję na jej uzyskanie (wg szacunków GUS jest takich osób 214 tys.). Pewna liczba osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej (ok. 400 tys.) ma w istniejących warunkach obiektywnie nikłą szansę na uzyskanie pracy. Problem bezrobocia można widzieć w szerszym kontekście za­gadnienia dezaktywacji ludności czynnej zawodowo, który obejmuje także emerytów i rencistów i to stanowi o jego zewnętrznych uwa­runkowaniach.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !