NASTAWIENIE NA KONSUMPCJĘ

Sądzono, iż społeczeństwo nastawione na konsumpcję bę­dzie społeczeństwem tolerancji i wzajemnego zrozumienia. W ten sposób ostrość tradycyjnego przeciw­stawienia heroizmu, jako doskonalszej postaci życia ludzkiego, hedonizmowi została zatarta. Sprawy uległy skomplikowaniu. Szczęście i po­święcenie szczęścia wydały się w równej mie­rze charakterystyczne dla człowieka. Zagroże­nie okazywało się niebezpieczne na obu krań­cach. Zdradą człowieczeństwa był zarówno he­roizm służący złej sprawie, jak hedonizm, wy­jaławiający jednostkę i niszczący współżycie. Istota człowieka wyrażać się miała wobec tego zarówno w poszukiwaniach bardziej wartościowych postaci szczęścia, jak i w gotowości po­święceń dla idei rzeczywiście wielkich.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !