NA WYŻSZYM SZCZEBLU

Na tym wyższym szczeblu osobowego istnienia dokonywa się wielka synteza elementów, które na szczeblu niższym — walki z deficytowymi sy­tuacjami i uległości wobec utylitarnej strategii występują jako przeciwieństwa takie jak: egoizm i bezpłodny apel do altruizmu, pogoń za zyskiem i dyrektywy pracy dla społeczeń­stwa, przyjemność i obowiązek itd. W samo- urzeczywistnieniu jednostka ludzka osiąga in­tegrację wolności i służby, osobistych potrzeb i zaangażowania się, samotności i wspólno­ty”. To wyjście w świat jest różnorakie. W stre­fie najbardziej prywatnej jest ekspresją wła­snej osobowości, stwarzającej w ten sposób kontakt emocjonalny.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !