NA WYŻSZYM POZIOMIE

Na tym wyższym poziomie obie rozróżnione tu postacie życia ujawniają swe wartości swo­iste, a nadal przeciwstawne. Można powiedzieć, iż życie jednostki ludzkiej znajduje się nie­ustannie na rozdrożu, na którym zarysowuje się przed nią dwojaka możliwość: możliwość życia aktualnego, dającego bezpośrednie uczest­nictwo w wartościach, których się doznaje, i życia, które zdobywa się na wysiłek dystan­sowania się od chwili, w której się istnieje, organizowania systematycznego wysiłku dla realizacji odległych zamierzeń. To rozdroże o- znacza dwie odmienne jakości ludzkiego życia, dwie różne jego perspektywy. W żadnej z nich człowiek nie mieści się całkowicie, ale porzu­cenie którejkolwiek z nich stanowiłoby jego zubożenie.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !