NA WSI TRUDNIEJ

W  ostatnich latach przede wszy­stkim ze względów finansowych, co odzwierciedla wskaźnik okre­ślający udział rodzin, którym wystarcza na wszystko, bez specjalne­go oszczędzania: wynosi on 6%, co oznacza, że pozostałe 94% rodzin z dziećmi na utrzymaniu w Polsce nie osiąga takiego stanu. Na wsi sytuacja jest trudniejsza. Potrzeby są następujące:potrzeba stworzenia mechanizmu umożliwiającego osobom wychowującym małe dzieci (matce lub ojcu) pracę na część etatu lub w systemie ruchomego czasu pracy.potrzeba rozwoju łatwo dostępnych usług dla rodziny i go­spodarstwa domowego.potrzeba upowszechniania w społeczeństwie partnerskiego mo­delu małżeństwa.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !