NA POZIOMIE SATYSFAKCJI

Dzięki wychowaniu i osobistym wysiłkom jednostki możliwe jest doświadczanie rzeczy­wistości życia także w innych wymiarach czasu, ale naturalne i bezpośrednie poczucie naszego istnienia ma zawsze charakter aktualny.W chwili bieżącej koncentruje się to, co na­zywamy naszym istnieniem. Każda z chwil te­raźniejszych pochłania nas i wydaje się ważna bez względu na to, czy darzą one szczęściem, czy też przynoszą cierpienie. Mimo iż jednostka wie o przemijalności chwil teraźniejszych, prze­żywa je zawsze jako jedyną i ostateczną rze­czywistość. Co było kiedyś — to już nie jest, a zatem po prostu nie jest, a co będzie w przy­szłości – to jeszcze nie jest, a zatem po prostu nie jest, i tylko tó, co jest, co właśnie teraz, w tej chwili jest w nas i wokół nas, to tylko — jak się wydaje w bezpośrednim odczuciu — stanowi całą rzeczywistość naszęgo istnienia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !