NA PIERWSZYM ROZDROŻU

Dwa przedstawione typy życia są sobie oczy­wiście przeciwstawne. Życie teraźniejszością i życie dla przyszłością są rożnymi rodzajami życia. Tę przeciwstawność dostrzegano od daw­na i oceniano z różnych punktów widzenia. Jednym pierwsza postać życia wydawała się szczególnie wartościowa i godna człowieka, po­nieważ były w niej akceptowane właśnie wszy­stkie bieżące chwile jako samowystarczalne i ostatecznie ważne bez wzglądu na to, co było, jj i na to, co będzie. Z tego punktu widzenia dru­ga postać życia była nieustanną dyskwalifika­cją życia bieżącego w imię odległych celów, dla których powinno być ono poświęcone. Stano­wiła wyraz niechęci i nieufności w stosunku do życia, które naprawdę jest, stając się wyrazem nadziei i oczekiwań w stosunku do życia, które miało być zawsze życiem w przyszłości.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !