NA MARGINESIE

Na marginesie można zauważyć, że niezależnie od konfliktu mię­dzy pracą zawodową kobiet a ich rodzicielstwem problematyka ro­dziny, która towarzyszyła w badaniach nad aktywizacją zawodową kobiet, wiązała się również z podejmowaniem zagadnień rodzin, dla których źródło dysfunkcji stanowiły czynniki inne niż praca kobiety. Problemy rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, rodzin nie­pełnych, wielodzietnych i rodzin osób starszych mogły być badane z zastosowaniem podobnych narzędzi badawczych i wszystkie pro­wadziły do postulowania rozwoju różnorodnych świadczeń i usług, a zatem — krystalizacji potrzeb społecznych.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !