NA DRUGIM ROZDROŻU

Czemu jest więc posłuszny człowiek: potrze­bom domagającym się zaspokojenia lub organi­zacji praktycznej działalności czy surowym apelom „wewnętrznego głosu”? Która z tych dwóch instancji wyraża go głębiej? Która jest bardziej „ludzka”? Trudno byłoby odpowie­dzieć na pytanie sformułowane tak alternatyw­nie. Dla rozważań antropologicznych wystarcza stwierdzenie, iż właśnie taka sprzeczność we­wnętrzna charakteryzuje człowieka. Bywa ona w różnych kulturach, w różnych obszarach geo­graficznych, rozwiązywana różnie; i w róż­nych jednostkach uzyskuje różne realizacje. Ale istnieje powszechnie i taka jest właśnie „ludzka kondycja”.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !