MŚCIWOŚĆ LOSU

Mściwość losu musiała ją dosięgnąć. Symboliczne były dzieje Edypa, który ze szczytów szczęścia został strącony w otchłań win i upadku. Chóry greckich tragedii wypowiadały wielokrotnie ostrzeżenie kierowa­ne ku ludziom, aby nie ufali szczęściu ani wła­snej niewinności, ponieważ surowa sprawiedli­wość, a może tylko okrucieństwo losu drwiącego z ludzkich zabiegów, ukażą im wcześniej lub później całą wrogość świata, a także bezmiar win ukrytych w ich sercach. Chrześcijaństwo, które w zasadzie wyrażało zaufanie do opatrzności czuwającej nad czło­wiekiem, było w gruncie rzeczy religią trwogi, którą nieustannie budziły „harce szatana” wśród ludzi, jak również wizje sądu ostatecz­nego i wiecznego potępienia. Malarstwo i poezja przedstawiały w różnoraki sposób te lęki czło­wieka.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !