MIEJSCA PRACY

Ocena liczby nowych miejsc pracy, stanowiąca podstawę programu, przyjmuje, że będzie potrzeba 0,8 min nowych miejsc dla młodych ludzi, wkraczających w wiek produkcyjny, 0,9 min miejsc dla dotych­czas nie ujawnionych osób w rzeczywistości bezrobotnych i 1,4 min miejsc, aby zatrudnić osoby aktualnie bezrobotne i zmniejszyć po­ziom bezrobocia. W rezultacie przyjęcie celu w postaci zmniejszenia bezrobocia do 2000 roku o połowę oznacza konieczność zwiększenia zatrudnienia o 3,1 min osób. Przyjęto następujące założenia wartościujące.Pierwszeństwo w programie wzrostu zatrudnienia powinno mieć zatrudnienie produktywne, czyli zatrudnienie społecznie użyteczne w sferze produkcji i szeroko pojmowanych usług, a nie zatrudnienie dla samego zatrudnienia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !