MALARSTWO I POEZJA

Malarstwo i poezja przedstawiały w różnoraki sposób te lęki czło­wieka. Fantastyka średniowiecza była przede wszystkim fantastyką grozy i przerażenia. Hieronim Bosch nie był jedynym, który kosz­marne sny życia ukazywał przerażonym oczom ludzi.Koncepcja człowieka jako stworzenia, które się lęka, nie pozostała jednak koncepcją czasów dawnych. Wprawdzie renesans i oświecenie ograniczały bardzo znacznie jej zasięg i rolę, ale wiek XIX i XX wprowadziły nowe elemen­ty do tej koncepcji, zapewniając jej nowe suk­cesy. Romantyzm eksponował nastroje lęku, towarzyszące życiu człowieka zagubionego w tym świecie interesów i polityki, trzeźwej kal­kulacji, dla której piękno uczuć nie miało zna­czenia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !