LUDZKA ULEGŁOŚĆ

Nawet Schopenhauer, który tyle złego powiedział o ludzkiej uległo­ści wobec woli życia i który cenił tak wysoko możliwość jej przezwyciężenia, a wraz z nim i odrzucenia złudy tego świata materialno-spo- łecznego, przyznawał, iż człowiek należy do niego i że natura ludzka wyraża się właśnie w konieczności akceptacji życia. Zyć nie znaczy to więc: być skazanym na życie; znaczy to: chcieć żyć; mieć do życia ja­kieś zaufanie, wiązać z nim jakieś nadzieje, cenić pojawiające się w nim sytuacje i wyda­rzenia. Ta ufność — podobnie jak lęk — ma wiele postaci, które w dziejach ludzkości wy­rażały się w różnych formach. Grecja pozostawiła potomnym dwojaki wzór akceptacji życia: apolliński i dionizyjski.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !