KONSTRUOWANIE SENSU ŻYCIA

Dążenie takie przeciwstawia się przekonaniu, dyktowanemu przez modę lub przekorę, wedle którego zawsze i wszędzie „życie jest nonsen­sem”, a także doświadczeniu, które powstaje z nagromadzenia przeciwieństw i klęsk i które podobnie — uczy, iż wszystko jest pozbawio­ne sensu. Konstruowanie sensu życia stanowi zabieg terapeutyczny, dzięki któremu likwido­wane są tzw. frustracje egzystencjalne. Ale konstruowanie sensu życia jest procesem skomplikowanym i trudnym. Chociaż bowiem człowiek zdaje sobie sprawę z pilnej i ważnej potrzeby takiej konstrukcji, wie równocześnie, iż jest ona dowolna i krucha. Któż bowiem za­pewnie jej może obiektywne instancje słusznoś­ci? Jakie kryteria możemy przyjąć jako nie­wzruszone?

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !