KONCENTRACJA PRAGNIEŃ

Dlatego też jednostka chętnie dosto­sowuje swoje pragnienia do okoliczności i do sposobności chwili.Koncentracja pragnień i- zaspokojeń w nie­wielkich rozpiętościach mijającego czasu teraź­niejszego nie oznacza jednak, by życie tak do­świadczane miało być życiem spokojnym; ce­chą charakterystyczną wszelkich. zaspokojeń jest bowiem to, że w tempie szybszym lub wolniejszym wygasają one, budząc nowe prag­nienia. Znamieniem zaś pragnień jest właśnie stałe odradzanie się. Uzyskane zaspokojenia pragnień rychło przestają wystarczać, budzą się znowu pragnienia te same. Życie na tym poziomie ma więc charakter nieustannego pul­sowania pragnień jeszcze nie zaspokojonych, już osiągniętych stanów zaspokojenia i budzą­cych się znowu pragnień.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !