KOBIETY BARDZIEJ WYKSZTAŁCONE

Kobiety bardziej wykształcone rodzą przeważnie mniej dzie­ci, ogólnie mniej czasu poświęcają na opiekę nad nimi i wychowanie, mniej też mają okazji do uczestnictwa w procesie socjalizacji. Ponadto, wnosząc finansowy wkład w utrzymanie rodziny, uzyskują w niej nową pozycję społeczną. Punktem wyjścia do tych przemian jest jed­nak rodzina tradycyjna, w której mąż jest głównym dostarczycielem środków utrzymania, a żona strażniczką domowego ogniska, główną osobą odpowiedzialną za organizację i wykonywanie czynności niezbę­dnych dla funkcjonowania domowego gospodarstwa i rodziny.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !