KOBIETY BARDZIEJ ODPOWIEDZIALNE

„W 1991 r. bank Grameen miał milion pożyczkobiorców i działał w 23 tys. spo­śród 68 tys. wsi Bangladeszu. Pożyczkobiorcy są jednocześnie udzia­łowcami banku, nabywając po jednej akcji w cenie trzech dolarów. 92 proc. klientów to kobiety. Średnia wielkość pożyczki wynosiła 75 dolarów, a maksymalna — 180 dolarów”. Bank cechował się wysokim udziałem spłaty kredytów i działaniem na zasadach rynko­wych: oprocentowanie przewyższało inflację i bank był samowystar­czalny. Na takie wyniki miały wpływ specyficzne założenia organip- cyjne banku, dostosowane do charakteru klienteli — ludzi ubogich (dla których fakt przyznania kredytu miał duże znaczenie motywują­ce jako podnoszący samoocenę), wśród których dominującą część sta­nowiły kobiety przeciętnie bardziej odpowiedzialne niż mężczyźni.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !