JEDNA Z DRÓG

Pokazuje to jedną z dróg przezwyciężania niezaspokojonych potrzeb wynikających z konfliktu roli zawodowej i pracowniczej ko­biet. Jest to ułożenie stosunków rodzinnych oparte na kompromisie wynikającym z racjonalnego podziału obowiązków, idącego za rze­czową oceną sytuacji każdej rodziny i oceną predyspozycji człon­ków rodziny do wykonywania czynności niezbędnych dla funkcjono­wania gospodarstwa domowego. Racjonalizacja i zobiektywizowana ocena są bardziej prawdopodobne w rodzinach osób z wyższym wy­kształceniem, nawykłych do świadomej oceny sytuacji i rozwiązań opartych na takiej ocenie. Jest to oczywiście prawidłowość o chara­kterze statystycznym i w indywidualnych przypadkach sytuacja mo­że się przedstawiać odmiennie.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !