INNY PUNKT WIDZENIA

Z innego punktu widzenia wartość tych dwóch typów życia przedstawiała się właśnie odwrotnie. Życie pierwszego typu wydawało się lekkomyślne i nieodpowiedzialne, pełne na­miętności właściwie ślepych i pozbawionych elementów, które by prowadziły ku przyszłości.Z tego punktu widzenia tylko ten drugi rodzaj życia wydawał się godny człowieka, ponieważ w nim właśnie wyrajała się siła jego rozumu, który pozwala planować, i siła woli, dzięki któ-i 1 rej plany te mogą być realizowane. Bajka o koniku polnym i mrówce wyrażała taki sposób ! wartościowania tych dwóch typów istnienia. Ale wartościowanie tych dwu postaci życia w sposób tak kategoryczny nie może być uznane za wystarczające. Nie ulega wątpliwości, iż P każda z tych postaci ludzkiego istnienia może mieć swoje walory w zależności od tego, jaką : treścią jest wypełniona.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !