INNA FORMA PRZEMOCY

Z ba­dań Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzonych na re­prezentatywnej próbie 1087 dorosłych kobiet w 1993 r. wynika, że 8% kobiet było wielokrotnie bitych przez męża, a dalsze 8% — spo­radycznie, czyli 16% kobiet przyznaje się do stosowania wobec nich przemocy. Wyraźnie częściej przyznają się do tego kobiety rozwie­dzione: 41% stwierdziło, że mąż bił je wielokrotnie, i 21% — że zdarzało się to sporadycznie. Część […] kobiet ukrywa to, że bywają bite przez męża”.Inną formę przemocy wobec kobiet stanowi prostytucja i handel kobietami. Fakty wskazują na istnienie tych zjawisk w Polsce i ich narastanie.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !