GRANICZNE KWOTY

Tu wystąpiły dwie takie graniczne kwoty: minimalna emerytura i minimum socjalne obliczone dla pracow­niczej rodziny 4-osobowej. Różny poziom tych kwot w oczywisty sposób decydował o udziale procentowym ubogich w społeczeń­stwie, obliczonym na ich podstawie i na podstawie wskaźnika real­nie uzyskiwanych dochodów. Niemniej w jakiś sposób obiektywizo­wał określanie sfery ubóstwa i skalę potrzeb, wynikających z za­akceptowania implicite tezy, że likwidacja (ograniczanie) ubóstwa stanowi ważną potrzebę społeczną.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !