GRANICE NASZEJ WIEDZY

Gdy jed­nak akceptacja taka nie następuje? Gdy dzień powszedni staje się znużeniem, obojętnością, rezygnacją? Jakaż koncepcja wartości życia potrafi zmienić te doświadczenia i odkryć źró­dła sił twórczych?Docieramy tu db’ granic naszej wiedzy człowieku i jego*żyain., Mpżna apelować do wielkich wyobrażeń i wielkich mitów — do Boga, do historii, do-ludzkości, do postępu — ale gdy jednostka ludzka ma poczucie „pustki istnienia”, terapia tego rodzaju zawodzi. Po­czuciem sensu życia nie potrafimy obdarzać jednostek za pomocą metody abstrakcyjnych argumentacji, składających się na systemy ideowe, w których życie ma określony sens. Poczucie sensu życia jest doświadczeniem egzy­stencjalnym i rodzić się może jedynie z sa­mej rzeczywistości, w której ludzie żyją.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !