FUNKCJONALNA STRATEGIA

Funkcjonalna strategia walki z biedą musi się opierać na realiach psychologicznych, społecznych, ekono­micznych i organizacyjnych. Jedną z jej podstaw musi więc być akcep­tacja bezspornego faktu, że lepiej nauczyć kogoś samodzielnie za­spokajać swoje potrzeby niż zaspokajać te potrzeby za niego, wy­rażająca się w obrazowym powiedzeniu, że lepiej ludziom dawać wędkę, a nie rybę.Autorem przykładowej obserwacji, która dała początek sformu­łowaniu wielu potrzeb, był naukowiec, dr Moahammad Yunus, który powrócił do swego ojczystego kraju z USA, kiedy w 1971 roku Ban­gladesz uzyskał niepodległość.Dr Yunus zajął się nauczaniem eko­nomii na uniwersytecie w Ciffagong, miejscowości położonej na bar­dzo ubogich obszarach wiejskich.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !