FORMA POSTULATÓW

Na marginesie zwrócę uwagę, że forma postulatów, w jakiej przedstawia się potrzeby, jest charakterystyczna dla potrzeb nie posiadających pełnej społecznej akceptacji. Forma, jaką jest raport o sytuacji, i postulaty wyprowa­dzone z przedstawionych faktów wyrażają potrzebę zmiany: przyję­cia do wiadomości faktów i zaakceptowania postulatów w jak naj­szerszym zakresie. Szerzej piszę o tym w rozdziale III, poświęconym sytuacji kobiet. Odmienny charakter pod względem akceptacji ma program wal­ki z bezrobociem. Potrzeba zmniejszania bezrobocia jest powszech­nie akceptowana i dlatego nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że z bezrobociem należy walczyć, że jest to ważną potrzebą społe­czną, której zaspokojenie można przyjąć za cel działania. Szczegó­łowo określone potrzeby, prowadzące do tego celu, mają charakter organizacyjny.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !