EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

Potrzeba wprowadzenia mechanizmów egzekwowania istnie­jących przepisów prawa polskiego i międzynarodowego (w zakresie ochrony przed przemocą). W szczególności wynikają z tego potrze­by uświadamiania kobietom przysługujących im praw i możliwych form ochrony; potrzeba szkolenia kadry organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ukierunkowanego na wyeliminowanie patriarchal- nej interpretacji prawa; potrzeba procedur prawnych chroniących interes ofiary; potrzeba szkolenia lekarzy (szczególnie domowych) ukierunkowanego na rozpoznawanie zjawisk przemocy w rodzinach i dokonywanie obdukcji; potrzeba darmowej obdukcji; potrzeba me­rytorycznego i finansowego wspierania przez państwo organizacji pozarządowych i innych działających przeciwko przemocy kobiet.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !