DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ORGANIZACYJNYM

  1. Potrzeba innych, nowych form aktywizacji bezrobotnych.W zakresie działań o charakterze organizacyjnym występują następujące potrzeby:Potrzeba wzrostu zatrudnienia przez dzielenie stanowisk pra­cy i czasu pracy.Potrzeba zwiększania zatrudnienia krótkookresowego i doraź­nego.Potrzeba wzrostu roli państwa w promowaniu i koordynacji polityki pełnozatrudnieniowej.Potrzeba aktywnego pośrednictwa pracy i ograniczania mo­nopolu państwowego w tym zakresie.Przedstawione potrzeby znajdują szerokie uzasadnienie w posta­ci wskaźników o charakterze społecznym i gospodarczym. Z bogaćtwa wątków programu szerzej przedstawię jeden, który dotyczy nie tylko potrzeb związanych z bezrobociem, ale i potrzeb indywidu­alnych obywateli.
Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !