DYSKRYMINACJA W RODZINIE

Stosunkowo wysoka aktywność zawodowa kobiet jest dość moc­no ugruntowana w polskim społeczeństwie. Większość aktywnych zawodowo mężatek nie chce rezygnować z pracy i chce mieć odpo­wiednie warunki do łączenia pracy i obowiązków domowych, co przejawia się w preferowanym przez 55% kobiet partnerskim mode­lu małżeństwa, w którym oboje małżonkowie na równi angażują się w pracę zawodową i zajmowanie się domem i dziećmi, zależnie je­dynie od aktualnej sytuacji zawodowej, a nie od ścisłego odróżniania roli kobiety i mężczyzny w domu i w rodzinie. Zwolenniczek takie­go tradycyjnego podziału ról (mąż zarabia na utrzymanie, kobieta zajmuje się domem) jest dwukrotnie mniej (28%) niż zwolenniczek nowoczesnego, partnerskiego modelu.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !