DYSKRYMINACJA KOBIET W ŻYCIU PUBLICZNYM

Z badań Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że udział ko­biet wśród posłów na Sejm wynosi aktualnie 13% (od 1976 r. nie przekroczył 21%), a wśród senatorów od 1989 roku wynosił po ko­lejnych wyborach odpowiednio 6%, 8% i 13% obecnie. Tak mały udział kobiet w najwyższych władzach tłumaczy się niechęcią kobiet do uczestnictwa w pracach partii politycznych i jednoczesną niechę­cią partii politycznych do umieszczania kobiet na swoich listach wy­borczych . Dane Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu wykazują, że w wyborach samorządowych lat 1990 i 1994 udział kobiet wy­nosił odpowiednio 15% i 18% wśród ogółu kandydatów, a wśród wybranych — 11% i 13%.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !